Solidarteit Wêreld
2017 – Uitgawe 6
Akademia bring opleidingslig na gemeenskap
Deur Michelle | 16 November 2017

Akademia het in 2017 voortgeskryf aan sy suksesverhaal. Daar het groei en vooruitgang op elke vlak plaasgevind, en die toekoms wink blink vir dié tersiêre instelling en sy studente, skryf Petronel Fourie.

Op tegnologiese vlak kon Akademia selfs vinniger internet, topgehalte video’s, ekstra skerp beelde en intydse interaktiewe klasse aan sy studente beskikbaar gestel, nadat die optiesevesellyne in Maart 2017 van 2 megagrepe na 80 megagrepe opgradeer is.

In April het Akademia by sy vyfde jaarlikse plegtigheid vir die eerste maal grade toegeken, toe dertien studente wat in 2014 ingeskryf het, hul grade in BCom Ondernemingsbestuur ontvang het. Benewens die toekenning van grade, is 14 gevorderde diplomas in Projekbestuur, drie diplomas in Kleinsakebestuur, een diploma in Bemarking, 19 hoër sertifikate in Kantooradministrasie en 26 hoër sertifikate in Rekeningkunde ook toegeken.

Nog 'n belangrike mylpaal is bereik toe Akademia aan die einde van Mei volledig as hoëronderwysinstansie deur die departement van hoër onderwys en opleiding (DHET) geregistreer is, nadat alle voorwaardes nagekom is en aan alle vereistes voldoen is.

Akademia het ook met groot opgewondenheid bekend gemaak dat twee nuwe studiesentrums in 2018 hul deure oopmaak – een in Port Elizabeth en die ander in Windhoek, Namibië. Dít bring Akademia se voetspoor op 13 studiesentrums te staan.

Studentelewe

Akademia se studentelewe het ook in 2017 behoorlik vlamgevat. Vier studente het in April 2017 teen 12 debatspanne van agt universiteite landswyd aan die Dink of Sink-universiteitsdebatkompetisie deelgeneem, en 'n nuwe studenteraad is in Mei aangestel om die studenteaktiwiteite te koördineer. 'n Reeks studentekuiers is in Julie en Augustus gehou, waar studente en dosente gesellig saam verkeer en die akademiese bande ook op persoonlike vlak gesmee het.

Benewens die studies en gesellighede, het vyf derdejaarstudente wat BCom Ondernemingsbestuur aan Akademia studeer, ook die geleentheid gekry om 'n liefdadigheidsprojek saam met 'n eerste- en tweedejaarstudent van stapel te stuur. Akademia is baie trots op hierdie studente, wat die kennis wat hulle deur hul studies opdoen, positief aanwend om 'n verskil in die gemeenskap en in die wêreld te maak.

Al dié studenteaktiwiteite, saam met die akademiese aktiwiteite wat die grondslag van Akademia se aanbod vorm, sorg vir gelukkige en vervulde studente. Dít was duidelik te sien uit vanjaar se studentetevredenheidspeiling, wat bevind het dat Akademia-studente uiters tevrede is met die programinhoud van hul kwalifikasies, die ligging van die studiesentrums, die interaktiewe nauurse klasse en die digitale leerruimte, die Spens. Die studente het ook baie positief op die studenteaktiwiteite gereageer.

Oorsese bande

Twee van Akademia se akademiese personeellede, Elzette le Roux en Felicia Snyman, het in September 'n juristekongres met die tema “Taal en die reg” by die Universiteit van Antwerpen in België bygewoon.

Bo en behalwe die bywoning van die kongres, is bande met hoofsaaklik Belgiese en Nederlandse universiteite ook gesmee en versterk. Dié netwerkgeleentheid het deel gevorm van Akademia se oogmerk om die beste vanuit die wêreld na Akademia te bring en die beste van Akademia na die wêreld.

In Oktober het personeellede van Akademia ook 'n akademiese toer na die VSA onderneem om 'n aantal kolleges en universiteite te besoek wat spesifiek 'n samehang van beide opvoeding en opleiding nastreef. Die doel van die Amerikaanse besoek was om 'n dieper begrip vir dié holistiese benadering en die organisatoriese aspekte daarvan te verkry, aangesien Akademia juis so 'n denkskool in Suid-Afrika vestig.

Toekomsplanne

Akademia het ten doel om die kulturele en wetenskaplike voordele wat akademiese opleiding inhou binne die Afrikaanssprekende gemeenskap se bereik te bring en om internasionale akademiese skakeling te fasiliteer. Die instelling streef daarna om 'n universiteit te word wat rondom die integrasie van rede, geloof, gemeenskap en die individu binne 'n Christelike tradisie georganiseer is.

Hoewel Akademia se onderrigmodel tans op hoëtegnologie-afstandsleer fokus, word die vestiging van 'n residensiële universiteit ook in die vooruitsig gestel, om saam met die afstandsonderrigmodel te funksioneer. Die beoogde residensiële kampus sal vernaam daarop toegespits wees om afgeronde studente – opgelei met vakkundigheid en opgevoed in interdissiplinêre samehang – in Suid-Afrikaanse gemeenskappe te lewer.

 

  •  
  •  
  •  
Redakteursbrief

Met die Covid-19-inperking steeds volstoom aan die gang, bring ons vir jou nóg ’n inperkingsuitgawe op jou rekenaarskerm, hierdie keer met gemak saamgestel asof dit al jare lank so gedoen word. Almal het die nuwe manier van doen se ritme nou reeds bemeester, met sommige wat intussen terug is by die werk terwyl ander nog […]


Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close