Solidarteit Wêreld
2019 – Uitgawe 2
Jou Beroepsgilde-gids
Deur Michelle | 25 April 2019

Foto krediet:

Deur Lize-Mari Labuschagne

Solidariteit Beroepsildes is ’n helpmekaargemeenskap vir Afrikaanse professionele beroepslui wat ten doel om ’n daadwerklike verskil in die professionele gemeenskap te maak deur mense van ’n betrokke beroep as gemeenskap saam te snoer.

Gemeenskaplike waardes gee aan elke gildelid iets om in te glo, asook ’n platform om terug te ploeg en kennis te deel deur netwerkgeleenthede, werkskepping of mentorskapprogramme. Gildelede is lede van Solidariteit wat toegang het tot bykomende voordele uniek aan die spesifieke beroepsgilde wat op die professie betrekking het. Só lyk Solidariteit se Beroepsgildes: 

Maatskaplike werkers

Die Solidariteit Beroepsgilde vir Maatskaplike Werkers is die mees onlangse beroepsgilde wat Solidariteit bekend gestel het. Dié gilde spits hom daarop toe om as waghond vir die beroep op te tree en te verseker dat die profiel van maatskaplike werkers gelig word. 

Verpleegkunde

Dié gilde is jou vennoot deur al die stadiums van jou loopbaan, hetsy jy studeer, praktiseer of regmaak vir aftrede. Die gilde is ook daar om jou te help ontwikkel en met kennis toe te rus om jou daaglikse take professioneel en eties te kan aanpak. Ons tree ook op namens die professie deur verhoudinge te bou met ander instansies wat ’n invloed op die beroep kan uitoefen. 

Lugvaart

Die Solidariteit Beroepsgilde vir Lugvaart het ten doel om alle beroepe binne die lugvaartbedryf te beskerm en te bevorder. Die Gilde vir Lugvaart poog om die beroep te beskerm en om jongmense ’n kans op ’n loopbaan binne lugvaart te gee, asook om aandag aan brandpunte in die bedryf te gee. 

Kommunikasiepraktisyns

Persone wat kommunikasieverwante take moet verrig se behoefte om te netwerk, kennis te deel en by deskundiges te leer, word al hoe groter. Die Beroepsgilde vir Kommunikasiepraktisyns is jou vennoot, ongeag of jy in die kommunikasiebedryf werksaam is of net jouself wil bemagtig om jou kennis en vaardighede te bemeester. 

Kantoorpraktisyns

Die Beroepsgilde vir Kantoorpraktisyns is jou loopbaanvennoot op jou pad na meesterskap binne die kantoor- en administratiewe omgewing. Kantoorpraktisyns voel soms nie na waarde geag nie, maar speel ‘n kritieke rol in die dag-tot-dag-bestuur van enige organisasie. Word deel van ‘n beroepsgemeenskap waar jy verstaan word, jy jou kennis kan deel, en jy jou volle potensiaal as spesialis binne die beroep kan bereik. 

Onderwysers

Dié gilde het ten doel om ‘n beroepsgemeenskap te vorm vir onderwysers waardeur die beroep beskerm en bevorder word. Onderwysers lê die grondslag waarop volgende generasies voortbou en daarom poog die Gilde vir Onderwysers om as waghond vir lede op te tree, om die beroep te beskerm, om jongmense ‘n kans op ‘n loopbaan binne die onderwyssektor te gee, asook om brandpunte te hanteer. 

Gesondheidspraktisyns

Die Solidariteit Gilde vir Gesondheidspraktisyns is ’n tuiste wat fokus op gesondheidsberoepe waar jy in jou besondere dissipline tuis kan voel, saam kan werk en saam kan leer. Die gilde het spesifiek “die skepping van ’n veilige omgewing waar gesondheidspraktisyns volhoubaar gesondheidsorg in terme van ’n billike befondsingsisteem kan lewer” ten doel.

Arbeidsverhoudinge

Werkplekke is toenemend onder druk met nuwe kwessies en dispute wat daagliks opduik. Arbeidsverhoudingspesialiste moet op die hoogte bly van wetswysigings, hofuitsprake, die bestuur van komplekse verhoudings tussen werknemers, vakbonde met uiteenlopende benaderings, die mensehulpbronnefunksie en bestuur, en dit alles onder soms moeilike en stresvolle omstandighede.

Hierdie is slegs die begin van nog vele beroepsgildes wat Solidariteit beplan. Indien jou beroep nog nie ’n gilde het nie, moet jy ons platforms dophou vir opwindende aankondigings.

Redakteursbrief

Deur Cilleste van Dyk Ons sal self. Hierdie drie woorde kan baie arrogant klink sonder die regte konteks. Solidariteit sê: Ons sal self, nie omdat ons dink dat ons dinge alleen of deur ons eie krag sal regkry nie, maar omdat dat daar geen ander opsie is vir ’n voorspoedige toekoms nie. Daarom sê ons […]


Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close