Solidarteit Wêreld
2020 – Uitgawe 2 Jy en die Reg
Salarisaftrekkings
Deur Michelle | 25 Mei 2020

Deur: Devon Basson

Werknemers is dikwels onseker of werkgewers geld van hul salarisse mag aftrek aan die einde van ’n maand. Maar hoe en wanneer mag ’n werkgewer wel aftrekkings maak?

Artikel 34 van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes bepaal aan watter vereistes voldoen moet word voordat ’n werkgewer enige geld van die werknemer se salaris mag aftrek. Volgens hierdie artikel mag die werkgewer slegs in die volgende gevalle geld aftrek:

  • Waar die werknemer skriftelik daartoe instem, byvoorbeeld in ’n skuldooreenkoms; en
  • Waar dit vereis word deur enige wetgewing, ’n kollektiewe ooreenkoms, hofbevel of arbitrasietoekenning.

Indien die werkgewer geld wil aftrek omdat daar verlies of skade gely is as gevolg van die werknemer se optrede of nalatigheid, geld die bepalings van artikel 34(2). Volgens hierdie artikel mag die werkgewer slegs geld aftrek vir skade wat gely is indien –

  • die verlies of skade plaasgevind het in die uitvoering van die werknemer se diens en dit die werknemer se skuld was;
  • die werkgewer reeds ’n billike proses gevolg het om die werknemer die geleentheid te gee om te bewys waarom aftrekkings nie gedoen moet word nie; of
  • die totale bedrag van die skuld nie die werklike totaal van die verlies of skade oorskry nie.

Indien daar gevind word dat aftrekkings steeds gemaak moet word nadat die bogenoemde stappe gevolg is, mag die aftrekking nie meer as 25% van die werknemer se salaris wees nie.

Sou ’n werkgewer nie aan die vereistes van artikel 34 van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes voldoen nie, het die werknemer sekere remedies tot sy of haar beskikking. Indien die werknemer minder as R205 433,30 per jaar verdien, kan hy of sy ’n formele klag teen die werkgewer by die departement van arbeid lê wat die departement in staat sal stel om ondersoek in te stel en die nodige stappe te doen om dit reg te stel. Indien die werknemer meer as R205 433,30 per jaar verdien, sal hy of sy die arbeidshof moet nader om die onregmatige aftrekkings reg te stel.

 

  •  
  •  
  •  
Redakteursbrief

Met die Covid-19-inperking steeds volstoom aan die gang, bring ons vir jou nóg ’n inperkingsuitgawe op jou rekenaarskerm, hierdie keer met gemak saamgestel asof dit al jare lank so gedoen word. Almal het die nuwe manier van doen se ritme nou reeds bemeester, met sommige wat intussen terug is by die werk terwyl ander nog […]


Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close