Solidarteit Wêreld
2016 – Uitgawe 1 Spreekbuys
Só help jou ledegeld aan ’n toekoms bou
Deur Michelle | 07 Maart 2016

Werkende mense betaal maandeliks duisende rande aan belasting vir die regering, sonder om genoeg waarde vir hul swaarverdiende geld te kry. Solidariteit se ledegeld van net meer as R100 is maar ’n breukdeel hiervan, maar dis R100 waarmee ons vir lede elke meer as die waarde van hul geld wil bied. Vergelyk gerus dit wat Solidariteit met jou maandelikse R100 regkry met die waarde wat jy vir jou belasting of vir enige ander produk of diens kry, skryf FLIP BUYS.

Vanjaar is die eerste jaar van die Solidariteit Beweging se  “Helpmekaar 2020”-vyfjaarplan. Solidariteit is ’n helpmekaar-organisasie waar lede mekaar help om as ‘t ware steen vir steen aan ’n toekoms te bou. Daardeur wil ons hoop skep en hoopdraers wees in ’n land waar almal bekommerd oor die toekoms is. Maar kom ons kyk na die boustene wat die vakbond vir hierdie bouplan gebruik, want dit is waarvoor ons lede se ledegeld aangewend word.

 1. In die werkplek

Solidariteit sien om na lede se werkbelange, en ons landwye netwerk van dienskantore help lede met hul werk, hul diensvoorwaardes en hul werkomstandighede. Omvattende regsdienste, beroepsgesondheid en -veiligheid, toesig oor pensioen- en mediese fondse, hulp en raad oor werksake, en stelsels soos die Solidariteit Wêreld om lede met ’n goeie werk te help, is deel hiervan. Ons lede kry in ’n gemiddelde jaar meer as R200 miljoen kontant terug in die vorm van vergoeding vir beroepsbeserings en -siektes, regsake en byvoordele. Dis baie meer as die vakbond se totale inkomste aan ledegeld. Solidariteit beywer homself vir die welstand van werkendes, en ons personeel beantwoord meer as 414 000 werkverwante navrae per jaar! Jou ledebydrae help jaarliks duisende mense met hul werk. Dis belangrik, want ’n land se welstand word immers bepaal deur die welstand van sy werkmag.

 1. Byvoordele

Solidariteit het verlede jaar R7,5 miljoen uitbetaal aan begrafnisvoordele vir die afhanklikes van lede wat daarvoor kwalifiseer. Sowat 90% van lede en hul afhanklikes kwalifiseer vir hierdie voordeel – 'n voordeel wat by hul ledegeld ingesluit is. Solidariteit bied ook talle ander ledevoordele, soos goedkoper korttermynversekering, afslagvakansies en baie meer. Die afslag wat duisende lede met versekering kry, “betaal” sommer hul ledegeld. 

 1. Helpende Hand-studiefonds

Solidariteit Helpende Hand het vanjaar vir die eerste keer die R30 miljoen-mylpaal vir rentevrye studiehulp aan 1 250 studente verbygesteek! R5 van elke lid se ledegeld word maandeliks in Solidariteit se studiefonds vir vakbondlede gestort. Vakbondlede en hul afhanklikes geniet voorkeur by aansoeke. Baie lede gee boonop iets ekstra vir die Helpende Hand-studiefonds. In totaal het dié bydraes dit moontlik gemaak dat Solidariteit Helpende Hand oor die afgelope vyf jaar 5 210 studente met R100 miljoen se studiehulp kon bystaan!

 1. Sol-Tech

Solidariteit se tegniese kollege, Sol-Tech, is teen ’n koste van meer as R50 miljoen opgerig. Die kollege word vanjaar tien jaar oud, en daar word al meer as 1 000 studente per jaar opgelei. Die geld is afkomstig van R10 per lid wat maandeliks vanuit ledegeld in Solidariteit se Boufonds inbetaal word. Die Boufonds koop hierdie jaar nog R2,5 miljoen se toerusting aan om Sol-Tech op die voorpunt van tegnologiese opleiding te hou. Helpende Hand ken jaarliks R3 miljoen se studie- en verblyfbeurse toe aan lede se kinders wat by Sol-Tech studeer. Lede se kinders geniet boonop voorkeur met aansoeke by Sol-Tech en met studiehulp.

 1. Akademia

Daar is sedert 1994 nie enige nuwe universiteite in Suid-Afrika gebou nie, terwyl die aantal studente verdubbel het. Dis ook al moeiliker vir Afrikaanse studente om toegang tot universiteite te kry. Solidariteit het Akademia vier jaar gelede begin en gaan dit tot ’n volwaardige wêreldklas universiteit uitbou. Hier kan jongmense universiteitsopleiding van hoë gehalte kry, in ’n veilige omgewing waar hulle tuis voel en in Afrikaans hul graad kan verwerf. Akademia het pas ’n nuwe kampus in Centurion gekoop, en het reeds sewe landwye studiesentrums waar studente met behulp van regstreekse en interaktiewe uitsendings kan klasloop by dosente wat in Centurion gesetel is. Die op- en inrig van Akademia het tot dusver R50 miljoen gekos, wat gedra is deur die Boufonds en ons inkomste uit korttermynversekering.  Helpende Hand verleen boonop jaarliks byna R6 miljoen se studiehulp aan Akademia-studente. Lede se kinders kry voorkeur met toelating en afslag vir hul studies.

Jou maandelikse bydrae aan die Boufonds en die studiefonds help in totaal al jaarliks meer as 2 000 studente om te studeer! Dit bestaan uit die studente van Sol-Tech en Akademia, asook dié wat jaarliks studiehulp kry om by enige geregistreerde instelling te studeer. Dit is alles moontlik danksy jou bydrae as lid van Solidariteit.

 1. Helpende Hand raak byna 200 000 kinderlewens

’n Kind se geleenthede in die lewe word bepaal deur die gehalte van sy onderwys en opleiding. Daarom het Helpende Hand ’n Skoleondersteuningsentrum (SOS) begin wat dienste aan meer as 500 skole lewer. Dit behels daaglikse voedingshulp aan 4 400 kleuters deur die Kosblikkieprojek, die jaarlikse verskaffing van 5 000 skooltassies propvol skryfbehoeftes, noodsaaklike hulp vir 3 400 meisies, ’n omvattende reeks onderwyshulpmiddels soos e-boeke, rekenaar-, lees- en wiskundetegnologie, beroepsvoorligting, hulp met assistentonderwysers in skole en talle professionele opleidingsessies vir onderwysers. Die SOS se projekte raak daagliks die lewe van sowat 190 000 leerlinge.

Die SOS huisves ook die Vereniging van Afrikaanse Wiskunde-onderwysers met 1 000 wiskunde-onderwysers as lede, met voltydse kundiges wat jaarliks 1 700 onderwysers oplei en toerus met die nuutste kennis en tegnologie in hulle veld.

Daarbenewens het Helpende Hand ’n landwye netwerk van kantore, personeel en 150 takke wat mense in nood bystaan. Helpende Hand het ook al duisende lede en hul gesinne bygestaan met noodvoeding tydens rampe en grootskaalse afleggings, soos tydens die Rustenburg-stakings in 2014. Ons is ook ’n vennoot van die Rapport Onderwysfonds, wat al duisende onderwysers met hul studiekostes gehelp het.

Hierdie enorme projekte is net moontlik danksy die maandelikse bydraes van duisende van ons lede. Baie dankie daarvoor!

 1. Gelyke geleenthede

Die owerhede se rassewette diskrimineer onbillik teen wit- en bruinmense, onder die vaandel van regstellende aksie en “employment equity”. Die Grondwet se bepaling oor “gelykheid” het in die praktyk “verteenwoordigendheid” geword. Jou ledebydrae maak dit vir ons moontlik om hierdie onreg in die howe te beveg, en die saak na die Verenigde Nasies te neem omdat die regering internasionale verdrae oor rassediskriminasie oortree. Ons sal nie opgee voordat daar regverdigheid geskied nie.

 

 1. Waghondrol

Suid-Afrika mag nie ’n tweede Zimbabwe word nie! Daarom speel Solidariteit ’n belangrike waghondrol oor sake soos regeringskorrupsie, staatsverval, ons lede se pensioenfondse, wetgewing, ekonomiese beleid, die universiteitswese, eiendomsreg, die regsorde, en verbruikersake soos hoë bankkostes. Die Solidariteit Navorsingsinstituut (SNI) hou alles dop wat in die land gebeur, doen deeglike navorsing, en help ons hele beweging om betyds aksie te neem. Solidariteit se waghondrol kom veral in die openbare media sterk na vore.

 

 1. Maroela Media

Maroela Media is die grootste gratis Afrikaanse kuierplek op die internet, met bykans ’n miljoen lesers per maand! Solidariteit is ’n aandeelhouer in Maroela Media, en het dié instansie as ’n selfstandige mediahuis begin om Afrikaans as die taal van die oorgrote meerderheid van ons lede te ondersteun. Laai Maroela se app gratis af op jou foon, lees en geniet!

 

 1. PretoriaFM

Solidariteit help om PretoriaFM uit te bou tot die land se grootste onafhanklike radiostasie. Hierdie stasie se doel is om Christelike waardes, Afrikaans, Afrikaanse musiek en Afrikanerbelange te bevorder. Dit is reeds die land se grootste gemeenskapstasie, en ondersteun die Beweging se helpmekaarprojekte soos ons veldtog om boere met water en noodhulp te help.

 

 1. Christelike waardes

Solidariteit is geskoei op Christelike waardes, en streef daarna om dit daagliks uit te leef. Van hierdie projekte is die verspreiding van Christelike inligting deur ons sosiale media, Maroela Media se verskaffing van Skrifoordenkings aan 42 gemeenskapsradiostasies, ons publikasies en baie meer. Die belangrikste is dat ons geloof bevorder deur wat ons elke dag doen.

 

 1. Afrikaans, geskiedenis en erfenisbewaring

Die FAK is ook ’n instansie wat deel is van die Solidariteit Beweging, en staan aan die voorpunt van die bevordering van die regte Afrikanergeskiedenis deur hul internetmuseum. Talle projekte om Afrikaans te bevorder word aangepak, soos die Afrikaanse Ekspo wat ons taal in die meeste skole bevorder. Solidariteit is ook ’n lid van die Erfenisstigting, wat die Voortrekkermonument en talle ander standbeelde en monumente bewaar. Ons is ook ’n aandeelhouer in Kraal Uitgewers wat goeie kwaliteit boeke oor Afrikaans en die geskiedenis uitgee.

 

 1. Solidariteit Beweging skep ’n toekoms

Deur jou lidmaatskap van Solidariteit is jy deel van die Solidariteit Beweging met byna 350 000 lede, met ons vlagskipprojek “Helpmekaar 2020” waarmee ons 'n toekoms wil skep skep waarbinne ons almal blywend vry, veilig en voorspoedig kan leef. Daardeur het ons reeds bewys dat eenheid moontlik is, en dat eendrag mag maak! Daarom werk AfriForum as instansie van ons beweging landwyd om munisipale dienste aan die gang te hou, veiligheidstrukture te skep, plaasmoorde te beveg en ons geskiedenis te bevorder.

 

Die meeste vir die minste!

Hierdie is maar net 'n kort opsomming van hoe Solidariteit jou ledegeld aanwend, en wat die dienste is wat jy, jou gesin en jou gemeenskap daarvoor kry. Onthou dat die organisasies in die Solidariteit Beweging op hul eie bene staan en nie deur ledegeld gesubsidieer word nie. Die ledebydraes wat tot fondse soos die Boufonds en die Studiefonds gemaak word, is regstreeks tot voordeel van ons lede. Dit is hoekom ons oortuig is dat Solidariteit as organisasie die meeste waarde vir die minste geld lewer.

Lede kry hierdie dienste alles teen minder as byvoorbeeld net die administrasiekoste van ’n mediese fonds. Dit alles is net moontlik omdat Solidariteit ’n helpmekaar-organisasie is, met die bestaansrede om ons gemeenskap te dien. Alles en meer word teruggeploeg in ons lede en gemeenskap. Ons is deurlopend met die ontwikkeling van bykomende dienste besig, met die doel om lede met hul werk, loopbane en lewenswelstand te help.

Dis vanjaar die eerste jaar van ons Helpmekaar 2020-plan. Ons weet daar lê nog ’n taai opdraande voor ons, maar die syfers, getalle en suksesse wys daar is hoop vir ’n toekoms waarin ons ook vry, veilig en voorspoedig kan wees.

 

So help jou ledegeld ’n Helpmekaar-toekoms bou:

 • Duisende mense word in die werkplek gehelp;
 • 190 000 kinders in 507 skole word ondersteun;
 • 2 000 jongmense per jaar kry hulp met opleiding;
 • Die grootste tegniese kollege in die land word bedryf;
 • Akademia word tot ’n volwaardige universiteit uitgebou;
 • Christelike waardes word gehandhaaf;
 • Afrikaans word bevorder;
 • Die waarheid oor ons geskiedenis word vertel;
 • Ons monumente en erfenisse word bewaar;
 • Ons tree op as waghond oor ledebelange;
 • Ons neem in die media standpunt in;
 • Die regsorde en markekonomie word beskerm;
 • Ledebelange word deur die hele beweging bevorder;
 • 'n Nuwe toekoms word met die Helpmekaar 2020-plan gebou.
 • 230
 •  
 •  
Redakteursbrief

Sedert 1902 glo Solidariteit in werk en om mekaar te help. 117 jaar later is dit steeds Solidariteit se hartsbegeerte om mense te help om 'n goeie werk te bekom en te behou. Ons uitdagings word ongelukkig groter, en dus moet ons planne nóg groter word. Solidariteit spits hom toe op werkgeleenthede – en watter […]


Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close