Solidarteit Wêreld
2016 – Uitgawe 2 Spreekbuys
Só lyk Solidariteit se praktiese plan
Deur LJ | 19 April 2016

Ons meningspeilings toon dat Solidariteit se lede baie sterk oor Afrikaans voel en dat hulle van Solidariteit verwag om Afrikaans te bevorder. Daarom het Solidariteit ’n omvattende, praktiese plan vir die bevordering van Afrikaans in werking gestel. Hierdie plan sluit verskeie praktiese aksieplanne in wat só geformuleer is dat ons ons Engelssprekende lede se taalregte ook respekteer, skryf FLIP BUYS.

Kom ons kyk eers vinnig na die probleem voordat die oplossing uiteengesit word. Die redes waarom Afrikaans tans in 'n netelige situasie is, kan kortliks soos volg opgesom word:

 • Die getalleverhoudings en landwye verspreiding van die verskillende taalgroepe in die land;
 • Ontoereikende wetlike voorsiening vir veeltaligheid;
 • Die regering se lippediens aan veeltaligheid en sy voorkeurhantering van Engels;
 • Engels-gedrewe globalisering en oorheersing van die Engelse media, kultuurmag en die Engelse sakereuse wat die proses dryf; en
 • Die onvermoë van Afrikaanssprekendes om doeltreffend op die probleem te reageer en die onwilligheid van sprekers van die ander inheemse tale om hul eie tale te bevorder.

Die meervoudige en ingewikkelde oorsake van die probleem beteken dat 'n oplossing nie eenvoudig is nie. Die gevaar bestaan dat die omvang van die probleem so oorweldigend is dat dit vir mense verlammend begin raak, en dat hulle in die praktyk maar die Engelse taaloorheersing begin aanvaar.

 

Orals en vir almal

Die doel van ons taalstrategie is om Afrikaans as ’n volle funksionele taal te laat blom. Met hierdie strategie wil ons die Afrikaanse leefwêreld en leefruimte vergroot en 'n Afrikaanse herlewing help bewerkstellig. Hierdie praktiese benadering kom daarop neer dat ons elke moontlike kanaal en metode inspan om ons taal te bevorder. Ons taalplan, “Afrikaans orals en vir almal,” kan in 'n neutedop soos volg opgesom word:

 • Die bevordering van die Afrikaanse media en die Afrikaanse taal en kultuur;
 • Die ontwikkeling van 'n netwerk van sterk “selfhelp-”taalinstellings en -organisasies as taalvermenigvuldigers op belangrike lewensterreine;
 • Die beskerming van Afrikaanssprekendes en Afrikaners se breë belange;
 • Die bevordering van goeie betrekkinge onder alle sprekers van Afrikaans;
 • Omvattende ondersteuning aan Afrikaanse skole;
 • Bevordering van Afrikaans in die ekonomie en op ander belangrike terreine;
 • Die mobilisering van Afrikaanse koopkrag ten bate van Afrikaans;
 • Die verdediging en bevordering van wetlike taalregte;
 • Die bevordering van Afrikaanse opleiding deur die vestiging van 'n Afrikaanse universiteit en kolleges en massastudieskemas vir Afrikaanse studente en werknemers;
 • Buitelandse steunwerwing vir Afrikaans;
 • Bevordering van die toeganklikheid van Afrikaans deur vertaling van publikasies en wye verspreiding deur middel van elektroniese kommunikasie;
 • Taalnavorsing vir algemene gebruik van almal wat ons taal wil bevorder;
 • Die verlening van maatskaplike hulp aan behoeftige Afrikaanssprekendes; en
 • Die bevordering van Afrikaanse musiek.

 

Praktiese planne

Hierdie plan word prakties in werking gestel deur die volgende projekte:

 

Tydskrif

Ons tydskrif se oplaag is al oor die 100 000, wat dit amptelik (ABC-syfers) een van die Afrikaanse “Groot Vyf” maak.

 

Elektroniese media

Ons taalstrategie word sterk in die nuwe media gedryf deur verskeie elektroniese nuusbriewe. Meer as 500 000 nuusbriewe word maandeliks aan ons 350 000 aktiewe lede in die Solidariteit Beweging uitgestuur. Die Beweging maak omvattend gebruik van die nuwe elektroniese media soos internetblogs, Facebook, Twitter en ander media – met 'n gesamentlike leserstal van sowat 500 000 lesers. Ons doel is om te sorg dat die Afrikaanse markaandeel op die internet en in die nuwe media groei.

 

Maroela Media

Maroela Media is die grootste gratis Afrikaanse nuusdiens met byna ’n miljoen lesers per maand. Maroela gaan van krag tot krag!

 

Beskerming van sprekers

Afrikaanssprekendes se belange moet doeltreffend genoeg beskerm word sodat hulle nie na Engelse lande uitwyk nie. Daarom is ons visie om 'n toekoms te skep waarin Afrikaners en Afrikaanssprekendes ook vry, veilig en voorspoedig kan wees sodat hulle 'n blywende bydrae tot die welstand van die land en al sy inwoners kan maak. Talle projekte word van stapel gestuur om dit reg te kry. Afrikaans se toekoms gaan hier in Suid-Afrika beslis word, nie in Australië nie.

 

“Taalfabrieke” (instellings)

'n Taal word deur sterk instellings op elke terrein gedra en geleef. Daarom vestig en ondersteun ons Afrikaanse instellings op sleutelgebiede soos die onderwys; op kultuur-, taal- en maatskaplike gebied; in die media en op erfenis- en ander gebiede.

 

Afrikaans in die werkplek

Die vakbond Solidariteit beskerm Afrikaans en sy sprekers in die werkplek, die handel en die ekonomie.

 

Taalregte

AfriForum bedryf 'n taalregtekantoor en tree gereeld op om Afrikaanse taalregte te beskerm. Talle sake is al gewen en skikkings bereik.

 

Afrikaanse opleiding

Die Solidariteit Beweging bedryf Sol-Tech, die enigste Afrikaanse tegniese kollege in die land. Sol-Tech is vanjaar al tien jaar oud en het 1 200 ingeskrewe studente. Akademia, ons universiteit, is al vyf jaar aan die gang en groei sterk. Daar is ook verskeie veldtogte om Afrikaans by ander universiteite te beskerm. Daar word jaarliks meer as 1 200 rentevrye studielenings aan Afrikaanssprekende studente toegeken en ons wil dit binne vyf jaar na 5 000 studente uitbrei.

 

Afrikaanse onderwys

Helpende Hand se Skoleondersteuningsentrum (SOS) ondersteun tans meer as 500 skole. Dit sluit projekte in soos die Skooltassieprojek waarmee skryfbehoeftes en boeke aan 500 graadeens per jaar verskaf word; die Kosblikkie-voedingsprojek; die vestiging van vakverenigings soos die Vereniging vir Afrikaanse Wiskunde-onderwysers (VAW) en die Genootskap van Regte Afrikaanse Taalonderwysers (GeRAT), asook ander vorme van hulpverlening aan skole. Ons werk graag saam met onderwysinstellings soos die SA Onderwysunie (SAOU) en die Federasie vir Beheerliggame, Fedsas.

 

Buitelandse steunwerwing

Die Beweging werf aktief steun in Europa vir Afrikaans en vir Afrikaanssprekendes.

 

Afrikaanse koopkrag

Afrikaanse koopkrag word gemobiliseer met projekte soos die Virseker-trust waarvan die opbrengs in Afrikaanse opleiding teruggeploeg word. Die Virseker-trust het onlangs bykans R10 miljoen aan Akademia geskenk.

 

Taalburo

Die Beweging het 'n taalkantoor wat op 'n wesenlike skaal vertaalwerk doen om te verseker dat Afrikaans tot sy reg kom en dat wette en ander dokumente vertaal word.

 

Kraal Uitgewers

Kraal Uitgewers gee Afrikaanse boeke van gehalte uit en het reeds sy merk in die boekewêreld gemaak.

 

Afrikaanse Taalraad

Die Solidariteit Beweging is goed verteenwoordig op die Afrikaanse Taalraad en werk deur dié raad aan goeie betrekkinge met alle Afrikaanssprekendes.

 

Afrikaanse taal en kultuur

Die FAK is nou 'n selfstandige lid van die Solidariteit Beweging en 'n omvattende reeks projekte om taal én kultuur te bevorder, word onderneem. Die grootste hiervan is die Afrikaanse Ekspo wat in honderde skole bedryf word, die Geskiedenis-internetmuseum, en Afrikaanse musiek. Die Beweging is ook ’n lid van die Erfenisstigting wat kosbare erfenisse soos die Voortrekkermonument en standbeelde help bewaar.

 

Musiek

Die FAK se bekendste sangbundel is weer uitgegee en is steeds baie gewild. Verskeie ander musiekprojekte word ook deur die FAK bedryf.

 

Afrikaanse navorsing

Omvattende navorsing oor Afrikaans en die sprekers van die taal word jaarliks gedoen. Die FAK se NP van Wyk Louw-sentrum publiseer jaarliks verskeie gesaghebbende publikasies deur die voorste denkers in die land. Die FAK beplan om 'n jaarlikse spieël van die Afrikaanse wêreld uit te gee.

 

Maatskaplike hulp

Solidariteit Helpende Hand verleen 'n wye reeks maatskaplike dienste aan die Afrikaanse gemeenskap landwyd.

 

Afrikaanse radio

Die Beweging sluit graag vennootskappe met Afrikaanse gemeenskapsradiostasies en glo dat dit 'n belangrike deel van 'n Afrikaanse strategie moet vorm omdat dit 'n groot vermenigvuldiger van Afrikaans is. Pretoria FM is suksesvol bygestaan en uitgebou tot die grootste onafhanklike gemeenskapstasie in die land. Maroela Media voorsien ook reeds programme aan 44 gemeenskaps- en internetstasies in Suid-Afrika en die buiteland.

Dit is maar enkele van ons taalprojekte, opgesom in ’n neutedop. Ons lede en ondersteuners kan gerus inskakel by projekte waarby hulle aanklank vind. Alle Afrikaanssprekendes het ’n belangrike verantwoordelikheid om Afrikaans te bevorder.

 

Toekomsblik

Om Afrikaans se “markaandeel” te beskerm en verder te vergroot, sal hierdie taalplan vergroot en versnel moet word. Ons sal ook voorwaardes vir die oorlewing en groei van Afrikaans moet instel en doen tans verdere navorsing daaroor. Die toekoms van Afrikaans gaan bepaal word deur wat ons almal vandag doen.

 • 3
 •  
 •  
Redakteursbrief

Sedert 1902 glo Solidariteit in werk en om mekaar te help. 117 jaar later is dit steeds Solidariteit se hartsbegeerte om mense te help om 'n goeie werk te bekom en te behou. Ons uitdagings word ongelukkig groter, en dus moet ons planne nóg groter word. Solidariteit spits hom toe op werkgeleenthede – en watter […]


Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close