Solidarteit Wêreld
2019 – Uitgawe 3
Solidariteit NetWerk van werk | Oplossings groter as probleme
Deur Michelle | 14 Junie 2019

Foto krediet:

Die wêreld om ons verander vinniger as ooit vantevore. Twee groot veranderlikes tref ons lede: Die eerste is die vierde industriële revolusie en die tweede is ’n onvriendelike staat wat verswak.

Die vierde industriële revolusie

Die vierde industriële revolusie is op almal se lippe. Klaus Schwab, uitvoerende voorsitter van die Wêreld Ekonomiese Forum, het die begrip in sy boek The Fourth Industrial Revolution aan die wêreld bekend gestel. Die belangrikste tema in die vierde industriële revolusie is ontwrigtende kennis.

Ontwrigtende kennis verander die ou struktuur van die arbeidsmark onherroeplik en bring nuwe konsepte en oplossings na vore wat nog nie eers aan ons bekend is nie. Dit ontwrig die werkplek met nuwe tegnologie en kennis, maar skep ook nuwe geleenthede.

Die verswakkende staat

Die tweede groot uitdaging waarmee ons in 2019 gekonfronteer word, is ’n verswakkende en onvriendelike staat. Die staat verswak op feitlik elke terrein, wat op sy beurt die ekonomie onder ongelooflike druk plaas. Infrastruktuur stort in duie en diensstelsels wat verswak, verleng enige proses waar die staat betrokke is. Die teenstelling is dat terwyl die staat verswak, versterk die regering. Die regering sentraliseer al meer, wat die uitwerking van staatsverswakking net nóg groter maak. Die staat raak egter ook al meer onvriendelik teenoor minderhede. Die regerende party raak fanaties oor die ideologie van verteenwoordigendheid. Waar groot besigheid as magsentrum die ideologie van die staat kan balanseer, omhels hulle dit eerder.

Nuwe oplossings

Solidariteit se lede word in 2019 gekonfronteer met reuseuitdagings, maar saam met dié reuseuitdagings kom ook reusegeleenthede. Die vierde industriële rewolusie is ontwrigtend en selfs die nasionale staat word wêreldwyd ontwrig. Die koppeling oor grense heen en die krag van sosiale netwerke erodeer die verstikkende gesag van die sentrale staat. Die staat kan nie meer alles beheer nie. Binne hierdie vinnig veranderende omstandighede lê antwoorde vir die staat wat verswak, wat nog nie eers aan ons bekend is nie. Nuwe kennis gaan antwoorde bied vir uitdagings wat ons nou dink onoorkombaar is.

 

Solidariteit NetWerk

Die antwoorde wat Solidariteit bied, moet groter wees as net die tradisionele vakbond. In ’n werkende staat met goeie onderwysinstellings, sonder diskriminasie en met erkenning van minderhede, met ’n bestendige arbeidsmark en ’n groeiende ekonomie, kan die tradisionele vakbondfunksie van kollektiewe bedinging, werkbeskerming en verbetering van diensvoorwaardes werk. Die vierde industriële rewolusie en verswakkende en onvriendelike staat laat dit egter nie toe nie. Solidariteit se antwoord lê in die skep van ’n totale netwerk van werk – kortliks, die Solidariteit NetWerk.

Die verskillende fokusareas van die Solidariteit NetWerk is:

Wêreldklasskole

Die Skoleondersteuningsentrum (SOS) ontwikkel ’n stelsel wat openbare skole ondersteun om uitnemend te bly en ’n wêreldklas- Afrikaanse privaat antwoord bied.

Jeug

Solidariteit Jeug moet jongmense help om voor te berei vir die arbeidsmark, moet vir hulle belang opstaan en moet hulle by die groter NetWerk laat inskakel. ’n Instrument om jongmense te help met loopbaankeuses is ontwikkel.

Studiehulp

Solidariteit Helpende Hand se Studiefondssentrum stel studente in staat om te kan studeer.

Universiteitstudie

Akademia moet ’n antwoord vir die wêreldklas- privaat universiteitswese bied met studiesentrums landwyd en ’n groot kampus met koshuise, sportvelde en ’n studentelewe.

Beroepsopleiding

Sol-Tech bied ’n wye reeks ambagte en gaan sy aanbod uitbrei by ’n splinternuwe kampus wat gebou word. Bo-Karoo is ’n nuwe inisiatief wat verantwoordelikheid neem vir bou-opleiding.

Voortgesette leer

S-leer bied voortgesette beroepsopleiding wat punte vir voortgesette leer vir professionele beroepe aanbied.

Werkplasing

’n Werkplasingsplatform gaan op die Solidariteit NetWerk geplaas word. Ajani plaas Sol-Tech-studente en gildes gaan verantwoordelikheid neem om jongmense in beroepe te plaas.

Arbeidsverhoudinge

Solidariteit se groot taak is steeds om belange in die werkplek te beskerm, wat erkenning op grond van belang en beskerming teen die staat se rasse-ideologie insluit.

Arbeidsreg

Arbeidsreg bly ’n belangrike wapen om lede se regte te beskerm. Groot klem word gelê op die regte van minderheidsvakbonde en litigasie teen onbillike rassediskriminasie.

Beroepsgildes

Solidariteit-lede gaan nie net volgens werkplek georganiseer word nie, maar ook volgens beroepsgildes. Gildes help jongmense om tot die werkplek toe te tree, vorm netwerke, fasiliteer verdere opleiding en tree as waghond op.

Kapitaalmobilisering

Kanton is ’n eiendomsbeleggingsmaatskappy wat deur ’n vennootskap tussen kultuur en kapitaal leefruimtes vir Afrikaans skep. ’n Goeie voorbeeld is die bou van die Akademia-kampus. Instellings soos die Solidariteit Beleggingsmaatskappy en Solidariteit Finansiële Dienste speel ook ’n groot rol.

Openbare belang

Solidariteit gaan steeds aktief intree vir die openbare belang met ’n spesifieke fokus op belastingmisbruik, die staat se rasse-ideologie, en onderwys en opleiding.

Werkverwante produkte

Solidariteit Finansiële Dienste ontwikkel werkverwante produkte soos mediese versekering, pensioen en beleggingsbeplanning.

Normalisering van die arbeidsmark

Solidariteit het ’n loodsprojek in Orania waardeur toegang vir jongmense op intreeposvlakke gegee word met die oog om hulle toe te rus om vinnig opwaarts te beweeg.

Die Solidariteit NetWerk gaan die totale loopbaanpad saam met sy lede stap – van hul skooldae, tydens hul studiejare, tot in die werkplek, en selfs met aftrede. Dit is die omvattendste werkdiens van enige vakbond ter wêreld. Die Solidariteit NetWerk stuur ’n sterk boodskap uit dat ’n toekoms hier gebou gaan word. Die deelnemers daaraan sê: “Ons gaan nêrens heen nie!”

 

Redakteursbrief

Deur Cilleste van Dyk Ons sal self. Hierdie drie woorde kan baie arrogant klink sonder die regte konteks. Solidariteit sê: Ons sal self, nie omdat ons dink dat ons dinge alleen of deur ons eie krag sal regkry nie, maar omdat dat daar geen ander opsie is vir ’n voorspoedige toekoms nie. Daarom sê ons […]


Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close