Solidarteit Wêreld
2020 – Uitgawe 2
Solidariteit se postpandemiepad
Deur Michelle | 25 Mei 2020

Suid-Afrika en die res van die wêreld het in 2020 in ’n ongekende situasie ten opsigte van gesondheid en ekonomiese vooruitsigte beland. Covid-19, oftewel die koronavirus, hou ’n ernstige bedreiging vir mense se gesondheid in en daarom het die Suid-Afrikaanse regering besluit om ’n beleid van grootskaalse inperking in te stel om die verspreiding van die virus te bekamp. Die wenslikheid en doeltreffendheid van hierdie beleid moet nog bepaal word, maar daar is geen twyfel dat dit geweldige ekonomiese gevolge inhou nie.

Die gevolge van Covid-19 strek egter verder as net gesondheid en die ekonomie. Dit vereis radikale nuwe denke en innovering met betrekking tot onderwys, dit stel nuwe eise aan mense in die werkplek en dié wat die wêreld van werk probeer betree, dit skep nuwe kwessies rakende persoonlike finansies, en dit verg ’n strategiese herbelyning van arbeidsverhoudinge om aan te pas by ’n drasties veranderde (en ook veranderende) wêreld. Kenners meen dat hierdie krisis veel langer met ons gaan wees as wat enigeen op hul eie kan verduur.

Daar is geen terugkeer na die “ou” normaal nie. Ons moet voorberei vir ’n nuwe normaal. Covid-19 en die wêreldwye inperkingsmaatreëls wat daarop gevolg het, sal Suid-Afrika in ’n ongekende krisis dompel. ’n Ongekende krisis vereis egter buitengewone aksie. Om die omvattende en verreikende gevolge van die virus teen te werk, stel Solidariteit holistiese planne op om te verseker dat sy lede nie net oorleef tydens die krisis nie, maar ook groei en ontwikkel. Die doel is nie om bloot vas te byt en te wag vir beter dae nie. Solidariteit en sy lede moet floreer wat betref welvaart en voorspoed in elke aspek van hul lewens.

Wat die koronakrisis ook duidelik getoon het, is dat state (en veral die Suid-Afrikaanse regering) lomp instrumente geword het in ’n moderne wêreld. Oplossings wat uit die Middeleeue spruit, het enorme ekonomiese skade aangerig en gemengde welslae op gesondheidsgebied behaal. In die volgende tydvak gaan die gemeenskap as natuurlike identiteit dus ’n groter rol in mense se lewens speel.

Dit is juis deur gemeenskapsgedrewe inisiatiewe en krag wat Solidariteit nuwe planne bekendmaak en later ook dryf om te verseker dat sy lede nie net van die krisis herstel nie, maar dat hul lewens selfs verbeter en verryk kan word op wyses wat selfs voor die krisis nog nie denkbaar was nie. Hierdie planne sluit in:

  • Oplossings in die werkplek, soos die daarstelling van nuwe netwerke deur middel van gildes en skeppende idees oor arbeidsverhoudinge;
  • Oplossings vir persoonlike finansies om na ons lede se finansiële welstand om te sien deur middel van opleiding en advies oor skuld, pensioenvoordele en ander verwante kwessies;
  • Nuwe regsstrategieë, nie net wat betref litigasie teen die staat nie, maar ook ons algemene benadering tot arbeidsreg;
  • Gesondheidsoplossings om te verseker dat ons lede die volle waarde van ’n omvattende gemeenskapsgeoriënteerde gesondheidsplan kan geniet;
  • Onderwysoplossings om nuwe tegnologieë ten volle te benut sodat ons lede en hulle kinders deur opvoeding altyd kan groei en vooruitgaan; en
  • Maatskaplike ondersteuning om seker te maak dat die nood en basiese behoeftes in ons gemeenskap verlig en vervul word.

Die Covid-19-krisis het talle uitdagings na vore gebring, maar ook ongelooflike geleenthede vir buitengewone groei en ontwikkeling . Nou is nie die tyd om bedrywighede terug te sny en te wag vir beter dae nie. Solidariteit bied met hierdie werkherstelprogram en vele ander planne eerder ’n springplank aan gemeenskappe om nou die hoogtes in te skiet.

 

  •  
  •  
  •  
Redakteursbrief

Met die Covid-19-inperking steeds volstoom aan die gang, bring ons vir jou nóg ’n inperkingsuitgawe op jou rekenaarskerm, hierdie keer met gemak saamgestel asof dit al jare lank so gedoen word. Almal het die nuwe manier van doen se ritme nou reeds bemeester, met sommige wat intussen terug is by die werk terwyl ander nog […]


Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close