Solidarteit Wêreld
2011 - Uitgawe 6 Bedryfsnuus
Uitgawe 6 2011 – Só woeker Solidariteit regdeur die land
Deur Michelle | 16 November 2011

Foto krediet:

BELLVILLE

• MEADOW FEEDS: Loononderhandelings by hierdie maatskappy was teen druktyd steeds onderweg. Hierdie werkgewer bied ’n loonverhoging van 6% aan, en verdere onderhandelings sal binnekort plaasvind.

• ALLENS MESHCO EN
UNIQUE HYDRA
: Solidariteit het ’n Artikel 189-kennisgewing ontvang, en die konsultasieproses vir beplande afleggings het onderskeidelik op 3 en 6 Oktober begin.

• RHODES FOOD
GROUP
: ’n Loonooreenkoms vir een jaar is onlangs deur Solidariteit aangegaan waarvolgens ’n loonverhoging van 6% en ’n gereedskaptoelaag van R1 200 toegestaan word.

• LANGEBERG &
ASHTON FOODS
: In ’n geskil wat onlangs verklaar is, bloot omdat die maatskappy weier om te onderhandel, verteenwoordig
Solidariteit die meerderheid lede (350 lede).

 

BOKSBURG

• DB THERMAL: Danksy Solidariteit se betrokkenheid by en bystand vir ’n herstruktureringsproses sal geen afleggings by hierdie werkgewer plaasvind nie.

• NEW WORLD
INDUSTRIES:
In ’n Artikel 189-kennisgewing wat onlangs deur Solidariteit ontvang is, het hierdie werkgewer aangedui dat
die aflegging van werknemers onafwendbaar is. Twee van Solidariteit se lede word deur dié proses geraak en die vakbond is reeds by die konsultasieproses betrek.

• ABSA: In die loop van Augustus het Solidariteit in ’n brief aan hierdie instelling geëis dat Absa oop kaarte oor die beplande afleggings by dié instelling moet speel. Dit volg nadat verskeie Solidariteit-lede in Absa se Pretoria-gebaseerde administratiewe afdeling vir konsultante en aktuarisse vroeër skriftelik in kennis gestel is dat hulle funksie na Fourways in Johannesburg gaan verskuif.  Aan hierdie lede is die opsie gestel om óf vir ’n pos in Fourways aansoek te doen óf om die risiko te loop dat hulle moontlik afgelê kan word. Die vakbond het egter steeds geen formele kennisgewing van die beplande afleggings ontvang nie, ten spyte daarvan dat Absa reeds met die meerderheidsvakbond, Sasbo, oor die moontlike afleggings oorleg gepleeg het.

• SCAW UNION
JUNCTION
: Hierdie filiaal van Scaw Metals het onlangs ’n Artikel 189-kennisgewing aan Solidariteit gerig waarvolgens
142 werknemers geraak kan word. Dié saak het op 26 Oktober voor die KVBA gedien.

• SCAW WIRE AND STRAND: ’n Onlangse kennisgewing vanaf hierdie filiaal van Scaw Metals het ten doel gehad om vakbonde, soos Solidariteit, in te lig dat die maatskappy op die uitkyk is vir ’n buitelandse produsent. Sou so ’n produsent nie gevind word nie, sal afleggings waarskynlik onafwendbaar wees.

• BARLOWORLD
EQUIPMENT:
Die jongste loonaanbod van dié maatskappy se aanlegte in Polokwane en Middelburg strook tans met dié
van die MEIBC – tussen 8% en 10% – na gelang van die posvlak.

• SA AIRLINK: Solidariteit het daarin geslaag om ’n gunstige loonooreenkoms met hierdie lugdiens te sluit. Die eenjaar ooreenkoms vir vlieëniers is op 7,65% gesluit en die geskil wat Solidariteit by die KVBA ingedien het, is teruggetrek. Solidariteit is ook tans besig om te onderhandel vir ’n erkenningsooreenkoms sodat tegnici verteenwoordig kan word.

• BELL EQUIPMENT: Solidariteit het onlangs ’n erkenningooreenkoms met hierdie maatskappy onderteken wat posvlak een tot tien vir alle kantoorpersoneel dek.

KATHU

• ASSMANG: Die derde rondte loon onderhandelings het op 29 Augustus plaasgevind. Die werkgewer bied tans ’n loonverhoging van 7% aan.

• BOOYSEN BORE: Loononderhandelings het onlangs afgeskop, maar geen openingsaanbod is tot hede toe aangebied nie. Boonop is ’n datum vir die volgende rondte loononderhandelings ook nog nie geskeduleer nie.

KLERKSDORP

• SIMMER &
JACK:
Die jongste afleggingskrisis by dié goudmaatskappy se Buffelsfontein-myn het ’n impak op die Duff Scott-hospitaal,
’n filiaal van Simmers. Dié hospitaal sal sy deure moet sluit tensy dit oorgekoop word. Indien die hospitaal oorgekoop word, is daar ’n moontlikheid dat geen afleggings by hierdie afdeling sal plaasvind nie. Tans fokus die groep daarop om belangstellende kopers van die nodige inligting te voorsien en hulle op begeleide toere deur die hospitaal te neem.

• MEDICLINIC: Solidariteit het ’n nuwe nasionale samewerkingsooreenkoms met hierdie groep onderteken. Met hierdie ooreenkoms word daar beoog om verpleegsters (wat as ’n skaars vaardigheid beskou word) by Die Kampus, ’n inisiatief van die Solidariteit Beweging, op te lei. Uiteraard beskik MediClinic oor al die nodige akkreditasie om verpleërs op te lei.

• AFRISAM: Solidariteit het ’n nuwe samewerkingsooreenkoms hier onderteken.

POLOKWANE

• CONSOLIDATED
MURCHISON MINE (CONSMURCH):
’n Loonverhoging van 6% is terugwerkend vanaf 1 Julie by hierdie maatskappy
ingestel. Solidariteit het ook vir ’n verdere loonverhoging van 1,5% in Januarie asook verbeterde verlofdae beding.

• SILICON
SMELTERS:
Gunstige loononderhandelings by hierdie onderneming het ’n loonverhoging van 7,5% tot gevolg gehad, wat
terugwerkend vanaf 1 Julie ingestel sal word. Werknemers ontvang ook ’n verbeterde brandstoftoelaag.

 

PRETORIA

• OBP: Loononderhandelings is hier afgehandel nadat Soli dariteit ’n loonverhoging van 8% aanvaar het.

• NASIONALE
BEDINGINGSRAAD VIR DIE HOUT- EN PAPIERBEDRYF (NBHP):
Loononderhandelings ten opsigte van die Nasionale Bedingingsraad vir die Houten Papierbedryf (NBHP) is afgehandel nadat Solidariteit loonverhogings van tussen 7,5% en 8%, na gelang van die sektor, terugwerkend vanaf 1 Julie aanvaar het.

• TELKOM: Onderhandelings oor lone met hierdie entiteit is afgesluit. Werknemers by die telekommunikasiereus sal ’n verhoging van 7% vir 2011 en 6,5% vir 2012 ontvang. Die verhoging is terugwerkend vanaf 1 April ingestel.

• DENEL: Solidariteit het onlangs loononderhandelings by hierdie maatskappy afgesluit. Twee entiteite van Denel, naamlik Denel Personnel Solutions (DPS) en Denel Aviation (AMG), het ’n eenjaarooreenkoms met ’n 6%-verhoging op die lede se totale pakket gesluit.

RUSTENBURG

• LONMIN: Geluk aan die Rustenburg-span wat namens Solidariteit hier ’n nuwe erkenningooreenkoms onderteken het.

SECUNDA

• SASOL SECUNDA: ’n Ondersoekspan, wat Solidariteit-verteenwoordigers insluit, is besig om die onlangse ontploffing by
hierdie aanleg te ondersoek. ’n Werknemer se knie is gebreek en nog vyf is by Sasol se mediese stasie ondersoek en behandel vir gasinaseming.

VAALDRIEHOEK

• ERNEST LOWE: Hierdie filiaal van Hudaco Trading het op 22 Julie in ’n Artikel 189-kennisgewing aangekondig dat 20 werknemers moontlik by verskeie take regoor die land, insluitend die Vaaldriehoek-kantoor, deur afleggings geraak sal word. Danksy goeie insette deur Solidariteit is die afleggings by dié kantoor geheel en al afgeweer. Die uitslag is dat die
Vaaldriehoek-kantoor nie meer sal sluit nie, maar dat daar ’n tydperk van ses maande gegun sal word om ’n ommekeer by die kantoor te bewerkstellig.

• TRADEFIN
ENGINEERING
: Ook dié onderneming het onlangs ’n Artikel 189- kennisgewing aan Solidariteit gerig. Die afleggingsproses
is tans nog aan die gang, maar Solidariteit het reeds daarin geslaag om die aantal beoogde afleggings te verminder en hoop om afleggings geheel en al af te weer.

• ASHLEY
RESOURCES:
Sowat 12 Solidariteit-lede kan moontlik deur afleggings hier geraak word. Solidariteit is ten nouste betrokke by die konsultasieproses om hierdie lede by te staan.

WITBANK

• ASSMANG CHROME
EN ASSMANG

MANGANESE: Hierdie twee entiteite, onderskeidelik geleë te Machadodorp en Cato Ridge in KwaZulu-Natal, het onlangs suksesvolle loonooreenkomste met Solidariteit gesluit. Albei behels ’n tweejaarooreenkoms met ’n 10%-verhoging.

• CMI LYDENBURG: ’n Erkenningsooreenkoms is onlangs tussen Solidariteit en hierdie onderneming onderteken.

Redakteursbrief

Deur Cilleste van Dyk Ons sal self. Hierdie drie woorde kan baie arrogant klink sonder die regte konteks. Solidariteit sê: Ons sal self, nie omdat ons dink dat ons dinge alleen of deur ons eie krag sal regkry nie, maar omdat dat daar geen ander opsie is vir ’n voorspoedige toekoms nie. Daarom sê ons […]


Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close