Solidarteit Wêreld
2020 – Uitgawe 5 Nuuswaardig
Werkbehoud en -herstel in die nuwe wêreld van arbeidsverhoudinge
Deur Lize-Mari | 09 November 2020

Foto krediet: OkayDeer

Deur Reon Janse van Rensburg

Die Covid-19-krisis het die skuif na elektroniese platforms vir werkgewers en werknemers versnel om ’n interaktiewe werkgemeenskap moontlik te maak. Solidariteit gaan in die volgende 18 maande die eerste interaktiewe en geïntegreerde werkgemeenskap ter wêreld bekendstel. Al die elemente van die Solidariteit Netwerk en die Werkherstelprogram gaan op die platform beskikbaar wees.

Solidariteit-lede gaan hulle loopbaanpad van die begin af op die platform stap. Die hartklop van die platform gaan Solidariteit se beroepsgildes wees en werk, hulp, mentor- en internskappe, studiehulp en vele meer gaan vir alle Solidariteit-lede gefasiliteer word.

Hierdie interaktiewe platform gaan die grootste komponent van die Werkherstelprogram wees. Onderliggend aan die Solidariteit Netwerk-platform is die idee van ’n hedendaagse helpmekaarbeweging. As die regering ons uitskop, gaan die gemeenskap inskop.

Afrikaners het ’n geskiedenis van selfdoen en help. Die interaktiewe platform wat Solidariteit beplan, is ’n moderne en elektroniese weergawe van die destydse helpmekaarbewegings.

Die Solidariteit Netwerk-platform is ’n waardevolle, selfbesturende hulpbron vir beroepsgemeenskappe om netwerke te skep, hulpbronne en ondersteuning te kry en verhoudings te bou met potensiële medegildelede, werkgewers, werknemers, kliënte en vennote. Dit is ideaal vir die Afrikaanse en die Solidariteit-beroepsgemeenskap, aangesien dit mense help om hulle loopbane en ondernemings op te bou en om in kontak met hulle beroepsgemeenskap te bly ten spyte van hul fisieke ligging.

Die Solidariteit Netwerk-platform is ook ’n sosiale netwerk wat spesifiek vir beroepslui ontwerp is om met mekaar te skakel. Ons raam dat meer as 100 000 professionele mense reeds in fase 1 van die platform gebruik gaan maak om hulle loopbane, gemeenskappe en ondernemings te versterk. In teenstelling met ander sosiale netwerke verstaan die Solidariteit Netwerk-platform die krag van kultuur en strategiese verhoudings.

Solidariteit se nuwe interaktiewe platform gaan die gemeenskap dus bemagtig om kulturele ekonomiese aktiwiteit te onderneem en ons kulturele netwerk te versterk. Dit is dus ’n eenstop- Afrikaanse platform wat beroepsgemeenskappe die geleentheid gee om verhoudings te bou, gemeenskapsdienste laat floreer en as ’n topklaswerksoekportaal te dien.

Nuwe arbeidsverhoudinge

Die Covid-19-pandemie het arbeidsverhoudinge vir altyd verander. Solidariteit sal waar toepaslik ’n belangegebaseerde onderhandelingsmodel toepas wat op die wen-wen-beginsel geskoei is. Dit sal samewerking tussen rolspelers in goeie trou vereis, waar werkgewers die behoud van werk ernstig opneem en nie die krisis misbruik om van werknemers ontslae te raak nie.

Kollektiewe bedingingsplatforms sal gebruik word om werkbehoud voorkomend te verseker. ’n Omvattende memorandum oor die terugkeer na werk sal gebruik word om te onderhandel oor vooropgestelde kerndiensvoorwaardes.

Lede moet daarvan bewus gemaak word dat verandering aan diensvoorwaardes nodig mag wees om afleggings te voorkom. Hierdie veranderings moet egter ’n tydelike maatreël wees om werkverliese te bekamp en moet nie as ’n maklike uitweg of as eerste opsie gebruik word nie. Solidariteit sal ’n waghondrol speel om te verseker dat lede nie uitgebuit word nie.

Werkgewers moet besef dat ingrypings gedurende ’n tydelike krisis permanente skade vir werknemers en die onderneming kan veroorsaak, en moet dit dus vermy. ’n Moratorium op afleggings kan in ruil vir ’n tydelike verandering van diensvoorwaardes onderhandel word. Alternatiewe vir afleggings moet voortdurend voorgestel word en voorstelle om produksie of uitsette te verhoog, moet gemaak word.

Kundige vakbondpersoneel sal geïdentifiseer word om sakereddingsprosesse in samewerking met operasionele personeel te hanteer. Daar sal ’n noue verhouding met sakereddingspraktisyns gebou word en steun sal aan hulle verleen word. Alternatiewe vir afleggings moet aan sakeredders voorgestel word en Solidariteit-lede sal waar moontlik voorgehou word as noodsaaklike werknemers totdat die onderneming sluit of tydens die instandhouding van bates.

Die fokus op gesonde werk gaan nou meer belangrik as ooit wees. Solidariteit se Goeie Praktykkode vir Gesonde Werk het ’n bloudruk vir verskeie ondernemings geword en het die praktyk van terugkeer na werk reeds wyd beïnvloed. Die dokument maak die veilige terugkeer na werk en voortgesette werk moontlik.

Personeel sal gehelp word om onbekende situasies te hanteer, soos sakereddings- en likwidasieprosesse, verandering in diensvoorwaardes, dissiplinêre verhore, verskerpte fokus op vaardighede en voorbereiding vir die Vierde Nywerheidsrevolusie. (Lees ook Gideon du Plessis se artikel oor die breuklyne in arbeidsverhoudinge op bladsy 22.)

Redakteursbrief

Deur Cilleste van Dyk Ons sal self. Hierdie drie woorde kan baie arrogant klink sonder die regte konteks. Solidariteit sê: Ons sal self, nie omdat ons dink dat ons dinge alleen of deur ons eie krag sal regkry nie, maar omdat dat daar geen ander opsie is vir ’n voorspoedige toekoms nie. Daarom sê ons […]


Registreer / Register

Oops! We could not locate your form.

Maak toe / Close